//-->
Immerspher logo

Language

Worldglobe_vulcano_watermolecule
 

Immerspher.com

Sebastien Immers

Immerspher.com is een internetsite die is toegewijd aan de Immersphertheorie. Deze is ontwikkeld in 2006. De theorie omsluit het bestaan van kwantumzwaartekracht, de opbouw van de aardkern en het ontstaan van de planeet aarde. Doormiddel van nieuw onderzoek is publicatie ervan nodig. Via deze site worden de diverse artikelen aan het publiek kenbaar gemaakt.

 

Opposites Attract - Onderbouwing formulering kwantumzwaartekracht

Op het moment dat wordt gekeken naar zwaartekracht dan kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt. Dit verschil is gemakkelijk op te merken. Tegen de tijd dat zwaartekracht wordt onderzocht dan wordt duidelijk dat in de natuurlijke omgeving objecten per specifieke schaal deze adhesive kracht vertonen. Objecten kleiner dan deze omvang doen afwijken ten opzichten van de omgeving door de afwezigheid van zwaartekracht. Ontbreekt zwaartekracht op microniveau? Lees verder

 
 

Minimaal aantrekkelijk - Kwantumzwaartekracht

De samenstelling van de natuur is onderheven aan een principe. Deze is gebaseerd op een bepaald voorkomen. De samenstelling van de natuur bestaat aan de hand van fundamentele krachten. Deze wordt in stand gehouden hierdoor. Uitgegaan wordt van 4 fundamenten. Eén ervan wordt beschouwd als de adhesiekracht tussen materie. De verbindingskracht tussen losstaande delen. Deze adhesiekracht is zwaartekracht.Lees verder

 

Immersphertheorie

Button Immerspherformule

De Immersphertheorie is veel omvattend. Deze bestaat doormiddel van verschillende facetten. Immerspher in het algemeen heeft directe betrekking op de voortgang van de planeet aarde. Lees verder

Immersphermodel

Button model

Aangaande de Immersphertheorie is divers onderzoek verricht. Via verschillende wijze is bekeken hoe Immerspher functioneert. Aan de hand van de theorie is een model tot stand gebracht.
Lees verder